Usługi

Firma PIRN świadczy usługi koparko ładowarką w zakresie robót ziemnych

 • wynajem koparko - ładowarki wraz z obsługą operatorską
 • niwelacja terenu
 • plantowanie terenu
 • przygotowanie placu budowy
 • załadunek materiałów sypkich
 • rozładunek materiałów budowlanych
 • wykonanie dróg dojazdowych (gruz, tłuczeń)
 • wykopy pod budynki (jedno, wielorodzinne, hale, magazyny itp.)
 • karczowanie korzeni i krzaków
 • wykopy pod sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe
 • wykopy pod szamba i oczyszczalnie biologiczne
 • rozbiórki i wyburzenia
 • utwardzanie terenu